Новий Закон «про Громадські Обєднання» Що Насправді Змінюється Для Громадських Організацій? Єднання

3) про направлення документів на доопрацювання (наприклад, статут не містить всіх відомостей, передбачених у статті 11 закону). 3 робочих дні – zero,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень. Вимог частини шостої статті 9 Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом three частини другої статті 16 Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації. Необхідно зважити всі плюси та мінуси і прийняти рішення, яке найкраще відповідає потребам громадського об’єднання. Ніхто не може бути примусово залученим до будь-якого громадського утворення. Іншим видом громадського об’єднання є громадська спілка, що більше підходить у вашому випадку, оскільки її засновують саме юридичні особи.

громадське об'єднання

Дуже важливим принципом, що став новелою в законодавстві, є принцип – вільного вибору території. Законодавець скасував територіальні обмеження, а отже, громадське об’єднання може самостійно визначати територію своєї діяльності. Наприклад, зареєстрована тернополянами громадська організація «Майбутнє дітей» може здійснювати свою діяльність і в Тернополі, і у Вінниці, і у Черкасах.

Львівське Обласне Громадське Об’єднання «спілка Інвалідів Чорнобиля»

Використання матеріалів цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело. 4) вжити інших заходів до реалізації цього Закону. Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Зокрема, можливе рішення про «відмову у прийнятті повідомлення про зміну складу керівних органів» у випадку порушення положень статуту щодо порядку такої зміни. По-перше, виконавчі органи місцевих рад втрачають право здійснювати реєстрацію громадських організацій. Протягом двох років вони мають передати всі реєстраційні справи управлінням юстиції (районним або міським) за місцезнаходженням відповідних громадських організацій.

Будь-яке громадське об’єднання може здійснювати свою діяльність на всій території України або на території, яку визначили засновники. Якщо громадське об’єднання було утворене, однак документи не були надані реєстраційному органові, таке об’єднання не має легального статусу власне громадського об’єднання. Євроінтеграційна направленість політики України передбачає побудову суспільства з новою модифікованою формою спілкування держави, особистості та громадськості.

Реєстрація Громадського Об’єднання

Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація. Принципи – прозорості і відкритості забезпечують право всіх учасників на вільний доступ до інформації про діяльність громадського об’єднання (які заходи вживаються, хто в них бере участь, які рішення ухвалюються керівними органами, яке майно має громадське об’єднання). Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Воно утворюється за організаційно-правовою формою як громадська організація або громадська спілка.

В Якому Регіоні Зареєстровано Громадське Об’єднання «сильне Суспільство»?

Учасниками громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, які досягли 14 років. Створення громадського об’єднання без статусу юридичної особи не надає зазначених вище можливостей. https://ruzhin.org.ua/ може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління – з’їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі – вищий орган управління).

Крім того, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Рішення про саморозпуск громадського об’єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об’єднання. Вищий орган управління, який прийняв рішення про саморозпуск громадського об’єднання, створює ліквідаційну комісію або доручає керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадського об’єднання як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його ліквідації відповідно до статуту. У разі утворення громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання. Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію.

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. 6) самостійно або через створену ним юридичну особу (товариство, підприємство) бути виконавцем державного замовлення. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками), якого є виключно фізичні особи. Фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Проєкт реалізований завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку , за фінансової підтримки уряду Великобританії в рамках проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів. У разі неподання (не надсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним. Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може бути подана в електронній формі, за умови підписання її скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Громадське об’єднання, що має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації. Державну реєстрацію проводить територіальний орган Міністерства юстиції України, у результаті чого відомості про громадське об’єднання вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.